Makalaus AS skal være det som navnet tilsier, nemlig Makalaus.

Selskapet driver konsept- og produktutvikling for Stiftelsen Nordlandsmuseet. Vi skal være med å utvikle det genuine for stiftelsen. Vår produktportefølje skal gjenspeile stedets, anleggets og Nordlands kultur og historie.

Makalaus er et heleid datterselskap av Stiftelsen Nordlandsmuseet, og ble stiftet i 2016.

Vår visjon er at Makalaus skal bli best på salg av kulturhistoriske opplevelser og produkter. Dette gjenspeiler seg i nettbutikken vår hvor produktene har sin opprinnelse fra de stedene vi driver formidlig og historene som ligger bak.