Kr 99,00
Bli kjent med Bodø. Presentasjon av hus og steder i tekst og bilder.
Forfatter: Gisle Jakhelln og Oscar Berg.
ISBN 82-90859-03-1